uddebatt.wordpress.com
CIA och Bruce Schneier – Varför FRA lagen INTE KOMMER ATT FUNGERA!
(Välkommen till Stasi och KGB land – 11!) Om vi nu för en milli, milli sekund bortser från att vår riksdag röstade för att på ”frivillig” väg avskaffar integritetsskyddet och rätt…