uddebatt.wordpress.com
Greens thwart gasoline production and hurt their teammates at the same time!
Här kommer en utmärkt kommentar till hur fanatisk miljörörelsen har blivit. Och hur de STOPPAR ALL energiproduktion som skulle ha någon real effekt på tillgången av energi. Och detta samtidigt som …