uddebatt.wordpress.com
Very Cold May – Global Mean Temperature (UAH) sunk – 0,180 C
Det var mycket kallt I maj. Den globala medeltemperaturen (UAH – Lower Troposphere) sjönk med – 0.180 C. I jämförelse med maj 2007 så har den globala medeltemperaturen sjunkit med HELA…