uddebatt.wordpress.com
Ytvattentemperaturen i Atlanten utanför Central Amerika de senaste 32 000 åren.
Hittade följande mycket intressanta graf över ytvattentemperaturen i Atlanten utanför Central Amerika de senaste 32 000 åren. Den ingår i en studie som har den föga upphetsande titeln: ”An 85…