uddebatt.wordpress.com
All You Need To Know about Denmark and Wind Power
Här kommer en intressant artikel om den gigantiska satsningen som sker i Danmark på vindkraft. Om de mycket stora kostnaderna och de gigantiska skattesubventionerna som krävs, de tekniska problemen…