uddebatt.wordpress.com
How BBC sold out all of its declared values!
Som ett komplement till mina tidigare inlägg om hur BBC TOTALT går Global Warming Hysterikernas ärenden och säljer ut sin journalistiska heder, (How BBC AGAIN caved in to Global Warming Hysterics! …