uddebatt.wordpress.com
An Organization Diagram from Hell – Welcome to carbon trading!
Titta mycket noga på grafen nedan. Det är en förenklad framställning av den administration som skulle behöva införas i USA OM USA inför en handel med utsläppsrätter (cap-and-trade) som i Europa. Oc…