uddebatt.wordpress.com
How BBC AGAIN caved in to Global Warming Hysterics – part 2
Fortsättning på historien om hur BBC TOTALT går Global Warming Hysterikernas ärenden och säljer ut sin journalistiska heder. Här berättar Jo Abbess i sitt ”victory statement” om hur hon…