uddebatt.wordpress.com
Manipulation av temperatur grafer men bara när de pekar nedåt!
Eller historien om hur The Hadley Center reagerar otroligt snabbt när de upptäckte att deras metoder för att presentera temperatur grafer gjorde att TEMPERATURSÄNKNINGEN BLEV ÖVERREPRESENTERAD. Och…