uddebatt.wordpress.com
Det råder “consensus” om Global Warming – IGEN! Eller hur kritiken mot Global Warming censureras
Att journalister och massmedia för länge sedan har övergivit sin journalistiska roll och blivit propagandister när det gäller Global Warming hysterin är ju inget nytt. Det är ju bara att läsa tidni…