uddebatt.wordpress.com
Basic Greenhouse Equations ”Totally Wrong” – ytterligare ett anförande från konferensen i New York
Miklós Zágoni i ett mycket ”tekniskt” anförande om de differentialekvationer som styr beräkningarna av bl.a. växthuseffekten under the 2008 International Conference on Climate Change. M…