uddebatt.wordpress.com
Censur och självcensur inom forskarvärlden
Aje Carlbom, forskare och lärare från Malmö, skrev ett inlägg i Sydsvenska dagbladet den 24/2 som handlar om censur/självcensur och tillrättalagda ”forskarrapporter”. Artikeln handlar e…