uddebatt.wordpress.com
Kallaste januari sedan år 2000 – Hela Global Warming utraderad!
Sedan januari 2007 har medeltemperaturen sjunkit med 0, 63C. Dvs. HELA den s.k. Global Warming under 1900 talet (0,006 C/år)! Global Warming anyone? Månadsvis global temperatur sedan 1998 (RSS MSU)…