uddebatt.wordpress.com
Svenska folket – Ni har blivit grundlurade! 500 miljoner år av CO2 data
Hittade följande mycket intressanta artikel ”Atmospheric carbon dioxide levels for the last 500 million years” med Daniel H. Rothman (MIT), Proceedings of the National Academy of Scien…