uddebatt.wordpress.com
Klimatmodellernas skojeri – Fel på 100 – 300%!
Forskare har studerat de 22 mest använda klimatmodellers förutsägelser för temperaturen: Dessa modeller är de som IPCC och Al Gore (”The doom and gloom pack) använder för att driva Global War…