uddebatt.wordpress.com
Vårt dyra lilla försvar – 2
Försvarsberedningen har i dag publicerat sin rapport ”Säkerhet i samverkan” där alla 7 partier var ense (bortsett från några smärre markeringar från kommunisterna). Jag har i ett tidiga…