uddebatt.wordpress.com
Vårt dyra lilla försvar
En liten betraktelse över tillståndet i konungariket Sverige och dess försvar. Eller historien om hur det inte ens ”bidde en tummetott!” Till att börja med måste man förundras över att …