uddebatt.wordpress.com
UD/RK: s lönepolitik
En liten betraktelse över regeringskansliets lönepolitik så här inför domssöndagen. På den tiden det begav sig och en ung person började på UD så var det reglerade befordringsgång som gällde. Dvs. …