udcbigbang.com
Participación na Maker Faire Galicia (24-11-2018 e 25-11-2018). Presentación do proxecto “Táboa periódica xigante” https://galicia.makerfaire.com/