tyna.info.pl
“Rudy” urodził się nad Nilem [W najnowszym TN]
26 marca 1943 r. Grupy Szturmowe Szarych Szeregów w akcji o kryptonimie „Meksyk II” odbiły przewożonego z warszawskiej siedziby gestapo przy alei Szucha do więzienia Pawiak podharcmistrza Jana Bytnara pseud. Rudy. Poza Kolbuszową mało kto pamięta,