txnam.net
Yếu thuật toán, nhân lực Việt sẽ thua trong cạnh tranh toàn cầu - txnam.net - blog của TXNam
Câu chuyện thành công của New York Năm 1962, hai tác giả trẻ Lloyd Shapley và David Gale viết trên tạp chí American Mathematical Monthly một bài với tiêu đề lạ lẫm “Tuyển sinh đại học và sự ổn định của hôn nhân”. Bài viết trình bày một thuật toán giản đơn để giải quyết …