tvshora.com
برنامه روز جمعه تلویریون دمکراسی شورایی -29 مارس 2019برابر با نهم فروردین 1398
اطلاعیه سازمان با عنوان به یاری سیل زدگان کشور مان برویم ، گفتگویی با رفیق حسین منصوری در باره علل وعوامل سیل , باز پخش گفتگو با رفیق توکل با عنوان ایران در سالی که گذشت…