tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ برابر با ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸
نگاه هفته: حسین منصوری نگاهی به نشریه کار شماره ۷۹۷ اعتصاب کارگران هفت تپه و وضعیت جنبش کارگری: توکل