tvshora.com
تلویزیون دمکراسی شورائی/ چهارشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۷ برابر با چهارم ژوئیه ۲۰۱۸
نگاه هفته : حسین منصوری نگاهی به نشریه کار شماره ۷۷۹ چشم انداز تحولات انقلابی در ایران، توکل