tvedestrandbok.no
Bokbyen | Tvedestrand Bok & Papir
Bokbyen ved Skagerrak er organisert med Stiftelsen Bokbyen ved Skagerrak og driftsselskapet Bokbyen Drift AS og er også medeier i Bokbyen forlag. Bokbyen består av flere bokutsalg og antikvariater, de fleste drevet av selvstendige private aktører. Tvedestrand Bok & Papir har også en egen avdeling i sin 2. etasje med eldre bøker. Bokbyen har også en egen netthandel med eldre og antikvariske bøker. Gå inn på bokbyen-skagerrak.no og se mer om hva som skjer av aktiviteter i Bokbyen - gjennom hele året!