tv3teva.wordpress.com
Propostes d’actuació davant la crisi del sector de la comunicació
Més de quaranta entitats del sector de la comunicació: empresaris, sindicats, col·legis professionals, acadèmics, etc.. han estat treballant durant sis mesos en aquest document. Treballadors de la …