tv3teva.wordpress.com
Per una televisió de tots. Raimon Masllorens
Tenim una de les millors televisions d’Europa, i ens en podem sentir orgullosos. Ja fa uns quants anys que per qüestions de feina viatjo i conec el panorama televisiu d’arreu, i he pogu…