turkiyeson.com
Yerelden Genele Güçlü Dernekler
Yerelden Genele Güçlü Dernekler DABAF ( Doğu Anadolu Büyük Aile Federasyonu) tarafından ‘’Yerelden Genele Güçlü Dernekler’’ çalışması kapsamında çalıştay yapıldı. 3o Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerin …