turgutcandan.com
Hukuka Aykırı Olarak Tahsil Edilen Verginin Geri Verilmesinde Faiz[1]
Mali Çözüm Dergisinin 118’inci sayısında yayımlanmıştır I – GİRİŞ: Vergi Usul Kanununun 112’nci maddesi 3’üncü fıkrasında, vergi mahkemesinde açılan davaya konu edilen vergile…