turgutcandan.com
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğrencileri İle Röportaj
Soru: 2 Aralık 2014 gününde kabul edilen 6572 sayılı Hâkimler Ve Savcılar Kanunu Ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanununla 2575 sayılı Danıştay Kanununda…