turgutcandan.com
DEĞERLİ KONUT VERGİSİNİN, MÜKELLEFLERİN HUKUK GÜVENLİKLERİ VE ÖLÇÜLÜLÜK İLKESİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ
1 – Mükelleflerin Hukuki Güvenlikleri Yönünden Değerlendirilmesi: Türkiye Cumhuriyeti, Anayasasına göre, bir hukuk devletidir. Hukuk devleti, özet olarak, bireyleri hukuk koruması/güvenliği altında…