turgutcandan.com
DEĞERLİ KONUT VERGİSİNDE MATRAHIN (KONUT DEĞERİNİN) TAKDİRİ/DEĞERLEMESİ, VERGİ USUL KANUNUNUN 74’ÜNCÜ MADDESİNE GÖRE MATRAH VE SERVETLERİN TAKDİRİYLE GÖREVLENDİRİLMİŞ TAKDİR KOMİSYONLARI DIŞINDAKİ KURUM VE KURULUŞLARA YAPTIRILMABİLİR Mİ?
Emlak Vergisi Kanununun Değerli Konut Vergisi ile ilgili kısmının 43’üncü maddesinde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce ilgili mevzuat kapsamında yapılan veya yaptırılan değerleme sonucunda belir…