turgutcandan.com
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, VERGİLEMEDE EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN MUDUR?
Anayasa Mahkemesi, Anayasanın 10’uncu maddesinde, herkesin, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşit olduğ…