turgutcandan.com
DEĞERLİ KONUT VERGİSİ, ANAYASANIN MALİ GÜCE GÖRE VERGİ ÖDEMEKLE YÜKÜMLÜLÜK ESASINA UYGUN MUDUR?
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının “Vergi ödevi” başlıklı 73’üncü maddesinin ilk iki fıkrası, “Herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, mali gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür. Vergi yükünün ad…