turgutcandan.com
KANUN YOLUNDAN VAZGEÇEREK VERGİ İDARESİYLE UZLAŞMA
I – GİRİŞ: 7 Aralık 2019 gün ve 30971 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, 5 Aralık 2019 gün ve 7194 sayılı “DİJİTAL HİZMET VERGİSİ İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİ…