turgutcandan.com
EKSİK İNCELEMEYLE VERİLEN KARARLAR ÜZERİNDE İSTİNAF İNCELEMESİ
I – GİRİŞ: İlk kurulduğu tarihte, uyuşmazlığın kaynağına göre genel olarak iki, özel olarak da tek dereceli iken; 2575 sayılı Danıştay Kanunu ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda, 3…