turgutcandan.com
ÖDEME EMİRLERİNE KARŞI AÇILAN DAVALARDA DURUŞMA YAPMA ZORUNLULUĞU İÇİN PARASAL SINIR ARANIR MI?
I – GİRİŞ: Uygulamada; kimi vergi mahkemeleri ile istinaf mercileri, vergiden kaynaklanan kamu alacaklarının tahsili amacıyla düzenlenen ödeme emirlerinin, konu unsurları bakımından tarh işlemlerin…