turgutcandan.com
BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI, VERGİ CEZALARI VE NON BİS İN İDEM KURALI
I – GİRİŞ : Aynı suçtan dolayı iki kez yargılanmama ve cezalandırmama hakkı anlamına gelen non bis in idem kuralı/ilkesi, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesine ek 7 nolu Protokülün 4’üncü maddesi…