turgutcandan.com
Vergi Şeffaflığının Anayasa Hukuku Ve Anayasa Altı Mevzuattan Kaynaklanan Sınırları – 6-7 Nisan 2017 Vergi Şeffalığı Sempozyumunda Sunulan Bildiri
I – GİRİŞ: Bu oturumun konu başlığı, ”Vergi Şeffaflığının Hukuk Sınırları”dır. Kökeni Arapça olan “şeffaf” sözcüğünün Türkçe’deki karşılığı, Türk Dil Kurumu Büyük Sözlüğünde, “saydam” o…