turanotagi.com
Üniversite'de Terör | Turan Otağı
Genel anlamda kalkınma, bir ulusun hedeflenen gelişme sürecini gerçekleştirebilmesi için ulusal ekonominin, toplumsal ve siyasal yapının bir bütün olarak düzenlenmesidir. Tarihsel süreçte kalkınma için izlenen yolun en belirleyici özelliklerinden biri az gelişmiş ülkelerin beşeri kaynaklarının sıkıntılarının giderilmesine ve refah seviyelerinin yükseltilmesine yönelik mevcut potansiyelin değerlendirilmesi olmuştur. Bu mevcut potansiyeli etkin kılmak için birçok yöntem vardır. Bu yöntemlerin en önemlisi ise eğitimdir. Ülkelerin gelişmişlik düzeyine bakıldığında yükseköğrenimin çok önemli bir rolü bulunuyor. Ülkemizde de bu durum aynı şekilde geçerlidir. Tarihe baktığımız zaman görüyoruz ki milletlerin savaşmadığı tek bir gün bile yok. Savaştan kastımız sadece iki ordunun bir araya gelerek silahlarla çatışmış olması değil. Ekonomi, din, toprak bütünlüğü ve siyaset için, dünya tarihinde yaşanmış olan kavgaların hepsi birer savaş örneğidir. Günümüzde yaşanan savaş ise, "teknoloji ve bilim"