turanotagi.com
Türkler | Turan Otağı
Türk (veya Türük, Török, Törk) adı Türkçe belgelerde ilk defa Kül Tigin ve Bilge Kağan yazıtlarında geçer. Türk adı ilk dönemlerde bir toplumu adından daha çok bir siyasi mensubiyeti belirleyen bir ad olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonralardan belli bir kavmi nitelemiştir. Türk milletler arasında en büyük, en yüce millete verilen isimdir. Bu kelimenin "türe-" eyleminden, "töre" isminden türetildiği ve türeyen, töreli, tüzüklü(kanunlu) anlamına geldiği düşünülmektedir. Türk kelimesi daha sonralarda güçlü, kuvvetli, türeyen anlamlarına gelir. Ziya Gökalp'e göre töreli, töre sahibi anlamlarına da gelmektedir. Türklüğün en önemli sembolü tartışmasız bozkurttur. Ergenekon Destanı'na göre dişi bir bozkurtun Türklere yol gösterdiği söylenmektedir. Bozkurt özgürlüğüne son derece düşkün bir hayvandır. Eğer biz bozkurt yakalanırsa tüm hayvanların aksine gırtlak kısmında öd denen keseyi yırtarak intihar eder. Dünyadaki tüm hayvanların aksine evcilleştirilemeyen tek hayvandır. Bozkurt sürüsü sağdan