turanotagi.com
Türkçü Olamamanın Şartları | Turan Otağı
Yolbaşçımız Atsız Beğ'in dediği üzere Türkçü, hiç şüphesiz Türk'ten olur.Bu kaideyi dikkate alarak, bu yazıyı sadece Türkçü olan veya Türkçü olmaya çalışan Türkler için kaleme alıyorum. Günümüzde bir kişi, hangi sebeplerden dolayı tam bir Türkçü olamaz? Türkçü olamamanın şartlarını maddeler hâlinde sıralayıp bu konuya biraz açıklık getirmeye çalışacağım. Türklükle alâkası neredeyse yabancılarınki gibi olmak. (Daha tam bir Türk bile olamayınca...) Türk tarihinden bî-haber, Türk diliyle ve imlâyla arası bozuk, Türk kültürüne yabancı olmak. (Türklükle alâkası olmayan bir Türkçü (!) olunca...) Bilgi bakımından yoksun olmak.Bilmediği hâlde konuşmak. ( Kendisini ulu Türkçü sanınca...) Türk tarihinden 10 tane büyük hükümdar sayamamak. (Kendisine sorulunca...) Orta Asya'da çadır hayalleri kurmak. (Ergenliğe girince...) Yabancılara hayranlık beslemek, sürekli yabancılar gibi davranmak.(Medeniyetten nasibi almayınca...) Atsız Beğ'in sadece romanlarını okumak.Hattâ bazen hiçbirini