turanotagi.com
Türkçenin Ses Özellikleri | Turan Otağı
Türkçe, Ural-Altay Dil Ailesi(Grubu)'nun Altay koluna mensup; yapı bakımından da sondan eklemeli bir dildir. Kelime köküne getirilen eklerle yeni kelime üretmek oldukça sık rastlanan bir durumdur. Bunun yanı sıra, sondan eklemeli tek dil Türkçe olmadığı gibi, Türkçeyi diğer eklemeli dillerden ayıran birtakım özellikler de mevcuttur. Bu özellikleri 4 ana başlıkta incelemekteyiz. Büyük Ünlü Uyumu Küçük Ünlü Uyumu Ünsüz Uyumu Ünlü-Ünsüz Uyumu Büyük Ünlü Uyumu Kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik bakımından gösterdiği uyumdur. Bir kelimedeki ünlülerin hepsi kalın (a,ı,o,u) veya hepsi ince (e,i,ö,ü) ise bu kelime büyük ünlü uyumuna uyar.Örnekler: anlamak (Bütün ünlüler kalın olduğu için bu kurala uyar)kitap (İnce ve kalın ünlülerden oluştuğu için bu kurala uymaz) Ayrıca kalın ünlülerden (a,ı,o,u) sonra kalın, ince ünlülerden (e,i,ö,ü) sonra ince ünlülerden oluşan ekler gelmesinin sebebi bu uyumdur.Örnekler: araba-lar, doktor-lar, halı-cıev-ler, hemşire-ler, göz-lük