turanotagi.com
Türkçenin Ses Özellikleri | Turan Otağı
Türkçe, Ural-Altay Dil Ailesi(Grubu)'nun Altay koluna mensup; yapı bakımından da sondan eklemeli bir dildir. Kelime köküne getirilen eklerle yeni kelime üretmek oldukça sık rastlanan bir durumdur