turanotagi.com
Türk Edebiyatının Kilometre Taşları | Turan Otağı
Kutadgu Bilig (Mutluluğa Götüren Bilgi) 1070 yılında Yusuf Has Hacip tarafından Yazılan Kutadgu Bilig, Türk edebiyatının ilk mesnevisi olma özelliğini taşır. Bununla beraber edebiyatımızda aruzla yazı