turanotagi.com
Tarikat-ı Medeniyye | Turan Otağı
1925 yılının 30 Ağustosunda, Millî Zafer Bayramımızda Mustafa Kemal Paşa Kastamonu'ya düzenlediği ziyaretin ardından Kastamonu'daki CHP il merkezine giderek bir söylevde bulunup şu sözleri