turanotagi.com
Büyük Bir Anlam Kayması | Turan Otağı
Yazının içeriği kısa, öz olacak ama başlığın sizlere söylediği anlamı karşılayacaktır. Dil canlı bir varlıktır. Var olduğu millet sahasında millet ile birlikte yaşar. Yaşam fonksiyonundan dolayı çoğu zaman değişimler gösterir. Yıllar geçtikçe kelimeler yok olur yeni kelimeler türer. Var olan kelimeler anlamını kaybederek zaman geçtikçe başka anlamlar kazanıyor. Kelimeler yok oldukça ya da farklı anlamlar kazandıkça bazı durumları ifade ederken kullandığımız cümleler de farklılaşıyor. Böyle değişimler olunca da anlam kayması kaçınılmaz oluyor. Dil Bilim açısından çalışıp ne kadar anlam kaymasına uğramış sözcük, sözcük grubu var çalışılabilir. Ben sadece en büyük gördüğüme değinmek istiyorum. Yaşanmış en büyük anlam kayması kız alma/kız verme sözcük gruplarında yaşanmıştır. Kız diye ifade ettiğiniz şey erkek gibi cinsiyet belirten bir ifadedir. İfade bakımından aynıdırlar. Evlilik sadece kızlara ya da erkeklere mahsus bir şey değildir. Kız diye ifade ettiğimiz cins bir eşya, bir