turanotagi.com
Tarihimizdeki Kadın Hükümdarlar | Turan Otağı
A.Türk Toplumunda Kadının Önemi: Tarihin herhangi döneminde, Türk boylarında; aile veya herhangi sosyal biriminde kadına gösterilen hürmet ve saygı çok manidardır. Şuan kendilerini medeni olarak tanıt