turanotagi.com
Sıkça Cevaplanan Sorular | Turan Otağı
Milliyetçiler olarak cevaplamamız gereken bazı soru işaretleri var. Milliyetçiliğin neden ve nasıl olduğu, neden milliyetçi olduğumuz gibi cevaplanması gereken, cevaplanan fakat anlaşılmayan konular var. "Bilale anlatır gibi" defalarca kez anlatılmasına rağmen, hesap vermek zorunluluğumuz olmamasına rağmen, tekrar anlatacağım bazı konular var: "Türk milliyetçiliği, Türkçülüktür." bu konuya mutlaka açıklık getirilmesi gereklidir. Öncelikle, "milliyetçilik" kelimesinin Türkçe karşıtı, "ulusçuluk"tur. Ulus, ulu yani –yüce- kelimesinden türemiştir. İlk defa Orhun Abideleri'nde, "ülüş" şeklinde geçmiştir. "Ulu" kelimesini milletimize layık gören atalar, bizzat bizim, Türklerin atalarıdır. Bağlılığımız dine, görüşe, siyasete falan değil, bizzat kanla doğan muhabbetledir. Türk'ün yaptığı milliyetçilik, yani ulusçuluk; dine, görüşe, siyasete bağlı olmadan, milletini ulu görmekle alakalıdır. Bu fikirlerin tek karşılığı Türkçülüktür. Türkçülüğün temelleri, 730lu yıllarda hazırlanmış olduğu