turanotagi.com
Şehit Fehmi Kubilay ve Menemen Olayı | Turan Otağı
Şeriat ilan eden 6 esrar bağımlısının gerçekleştirdiği olayda Fehmi Kubilay ve iki bekçi şehit olmuştur. Başbakan İsmet İnönü Sosyal Durum; kişi özgürlüğü az, ekonomik sıkıntıların artmış olduğu , halkın huzursuzluğunu ifade edemediği bir dönemdir. Takrir-i sükun kanununun baskıları Cumhuriyet Halk Fırkası'na karşı hoşnutsuzluğa sebep oldu. Alkollü içkiler, sigara, şeker, tuz ve deniz nakliyatının devlet tekeline alınmış olması hoşnutsuzluğu arttırdı. 1928-1929 yılında, o dönemde devlet çiftçiden az mahsul alıyor. Arazi ve ağnam vergisi gibi vergileri ödemekte olan çiftçiler tefecilerden para alıyor. Demir yolu inşasına yapılan harcamalar yüzünden hükûmet tarıma yeterince destek gösterememiştir. Halkla arası kopuk olan Cumhuriyet Halk Fırkası, halk istek ve düşüncelerini partiye aktaramıyor. Cumhuriyet Halk Fırkası hakkında yolsuzluk ve suistimal iddiaları artınca muhalif parti ihtiyacı doğmuştur. Kurulan parti Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır. Ekonomik sıkıntılar en çok Batı Anadolu