turanotagi.com
Seçim Öncesi Toplum Mühendisliği | Turan Otağı
Bir toplumda, toplum mühendisliği en yoğun olarak seçim dönemlerinde yaşanır. Türkiye Cumhuriyeti bir seçim dönemi aşamasında olduğu için, anlatılmak istenenler daha net görünecektir. Ne kadar yerel b